ធុងដាំទឹកអគ្គីសនី. Advance III
ធុងដាំទឹកអគ្គីសនី. Advance III
 Features:

* ផលិតពីដែកអ៊ីណុកគុណភាពខ្ពស់ ប្រភេទ SUS304
*​ ផលិតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាគ្មានថ្នេរតផ្ជាប់
*​ ផលិតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្ Hogastra ផ្នែកកំដៅរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
*​ សន្សំថាមពលបានរហូតដល់ 22%
បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព 4 ដំណាក់កាល ផ្ដាច់ថាមពលពេលកំដៅកើនដល់ 100˚C, 145˚C, 200˚C និង318˚
Items #Items Nameលេខកូដទំនិញទំហំ (សម)កំពស់ (សម)ចំណុះ (លីត្រ)វ៉ាត់(watt)វ៉ូលត៍(vol)ផ្សេងៗ
1Electric Urn. Advance III114416Ø30N/A172400w230vN/A
2Electric Urn. Advance III114415Ø28N/A142400w230vN/A
3ធុងដាំទឹកអគ្គីសនី. Advance III114414Ø26N/A112400w230vN/A